جمعه, ۰۱ مرداد ۱۴۰۰

مدیریت


مدیریتصابرعلی اشرف - کارشناس مکانیک
مدیریت نیک آب سپاهان متکی بر دانش روز پایپینگ و فیتینگ توانسته است با مبنا قراردادن مشاوره در زمینه طراحی و انتخاب و جایگزینی شیرآلات صنعتی و آبرسانی، نقش مهمی در صنعت آبرسانی ایفا نماید. براین باور که کلیه آیتم های مشاوره ، فروش و تامین ، خدمات و پیشنهادات بایستی منطبق با منفعت مشتری باشد.
ایمیل:
تلفن تماس : 35253545-031

دپارتمان ها


نصب و راه اندازی و تعمیرات مهدی بهرامی - صادق اشرف - کارشناس مکانیک
ایمیل:
تلفن : 35218700-031
بازرگانی و فروشخانم نسیبه اشرف - کارشناس ارشد MBA
ایمیل:
تلفن : 35252580-031
انفورماتیکآقای علی سامانی - کارشناس نرم افزار
ایمیل :
تلفن : 35252580-031
آموزش و بهره برداریمحمد رضا بختیاری - صابرعلی اشرف
ایمیل :
تلفن : 35252580-031